qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: Psihodijagnostika u poslovnom svijetu

Članak: Psihološke značajke lidera i menadžera, Martina Detelić

Psihološke značajke lidera i menadžera

Martina Detelić Martina Detelić, business coach, LQ d.o.o.


Američki sveučilišni profesor, dr. Robert Hogan najveći dio karijere posvetio je istraživanju psiholoških značajki lidera i menadžera, ali je u svom pristupu napravio značajan zaokret - istraživao je njihove slabe strane i kontraproduktivna ponašanja te njihovu reputaciju u organizacijama u kojima rade. Kako sam Hogan kaže - u poslovnom svijetu posve je nevažno što osoba misli o samoj sebi - važno je jedino što drugi misle o njoj i njezinom vođenju.

Velika imena svjetskog biznisa, i to baš ona čije su karijere nakon niza uspješnih godina krenule rapidno nizvodno, poslužila su Hoganu kao interesantan materijal za proučavanje, a među njima su Stanley O′Neal (Merrill Lynch), Dick Fuld (Lehman Brothers), Carly Fiorina (Hewlett-Packard), Robert Nardelli (Chrysler), John Sculley (Apple), Roger Smith (General Motors) i mnogi drugi. Na temelju pročavanja njihovih postupaka i kontraproduktivnih oblika ponašanja, Hogan je napisao niz stručnih i znanstvenih članaka, te izradio psihodijagnostički test koji je u svijetu već godinama u upotrebi pod nazivom Hoganov razvojni test.

Jedna od najvažnijih Hoganovih pretpostavki je da se ponašanje ljudi može vrlo dobro predvidjeti, kako njihove prednosti i jake strane, tako i njihove mane i slabe strane. Dugogodišnja posvećenost izradi kompleksnih instrumenata za psihodijagnostiku dovela je do sjajnih rezultata pa danas u svijetu Hoganove testove koristi najveći broj kompanija s Fortunove ljestvice najuspješnijih. Statistička pozadina instrumenata onemogućuje „varanje“ od strane ispitanika i vrlo jasno otkriva situacije u kojima pojedinci na pitanja odgovaraju neiskreno i nekonzistentno.Testovi su već godinu dana dostupni i u Hrvatskoj, a evo opisa najkorištenijih:

HOGANOV INVENTAR OSOBNOSTI  – HPI  (Hogan Personality Inventory) je dizajniran za potrebe     odabira, upravljanja karijerom i planiranja razvoja ljudskih potencijala. Ovim instrumentom dobivaju se detaljne informacije o “svijetloj strani” osobnosti, o karakteristikama koje nastaju u socijalnim interakcijama i koje potpomažu ili inhibiraju sposobnost neke osobe da se slaže s drugima te da ostvaruje svoje osobne i poslovne ciljeve. HPI mnogi smatraju najboljim instrumentom ove vrste   zbog velikog uspjeha u predviđanju performansi menadžera i zaposlenika te njihovih razvojnih potreba.    

HOGANOV RAZVOJNI TEST – HDS (Hogan Development Survey) procjenjuje 11 potencijalno kontraproduktivnih ponašanja koja mogu ometati odnose s drugima na poslu, umanjivati produktivnost i ograničavati sveukupni potencijal nečije karijere. Svi menadžeri i lideri imaju manje ili više izražene disfunkcionalne   tendencije – crte osobnosti koje utječu na stil rukovođenja i akcije koje poduzimaju. HDS instrument je iznimno važan jer svijest o postojanju ovih tendencija predstavlja prvi korak ka kontroliranju njihovih negativnih posljedica. HDS je i jedini instrument namijenjen poslovnom svijetu  koji  mjeri  ove disfunkcionalne tendencije.  

INVENTAR MOTIVA, VRIJEDNOSTI, PREFERENCIJA  – MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory) istražuje motivaciju i osnovne vrijednosti pojedinaca koje se potom mogu usporediti s organiza-cijskom kulturom.  MVPI može pomoći pri dijagnosticiranju područja kompatibilnosti i konflikta među članovima tima i može predstavljati dobru osnovu za proces kreiranja tima. Ovaj instrument predviđa uspješnost na nekoj vrsti posla, zadovoljstvo poslom i očekivani stupanj angažiranosti i posvećenosti ispitanika.       
Hoganovi instrumenti su kompleksni i  daju informacije o detaljima koji drugim testovima jednostavno promaknu - primjerice, da li je neki menadžer osoba koja izrazito voli promjene pa je izvjesno da će ubrzo htjeti mijenjati posao, da li je sklon nepotrebnim rizicima, kakav je njegov pristup učenju, natječe li se i sa suradnicima (a ne samo s konkurencijom), je li servilan, neodlučan, pasivno-agresivan i što je ono što ga doista motivira i pokreće.

Još jedna velika prednost je jednostavno i brzo testiranje putem on-line platforme. Tako ispitanik testove ispunjava u trenutku kad mu je to najjednostavnije, a statistička obrada je praktički trenutna. Sve je to dovelo do impresivnih brojki kompanije Hogan Assessments - prisutni su u više od 50 zemalja u svijetu, a broj testiranih osoba iz biznisa popeo se na nekoliko milijuna.

Robert Hogan će 15. svibnja prvi put posjetiti Zagreb i održati predavanje na temu Prosuđivanje - suština efikasnog vodstva. Liderima i menadžerima iz Hrvatske i regije otkrit će zašto je nečiji IQ tako nevažan kad je riječ o procjenama i donošenju odluka.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna