qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No. 29: DRUŠTVENO ODGOVORNO LIDERSTVO

Članak: Organizacije društvene dobrobiti - SGO, Samuel Mahaffy, Charles Sorensson

download PDF

Organizacije društvene dobrobiti - SGO

Samuel Mahaffy, Charles Sorensson

Samuel Mahaffy, doktor znanosti, partner u savjetničkoj tvrtki CNPS Global Inc.
Charles Sorensson, partner u savjetničkoj tvrtki CNPS Global Inc.


Organizacije profitnog i neprofitnog sektora suočavaju se s novim velikim izazovima. Raspoloživih resursa sve je manje, a konkurencija je istovremeno sve žešća. Zbog toga su uvjeti poslovanja sve teže predvidljivi, što se posebice odnosi na male start-up tvrtke. Surađujući sa stotinama organizacija u ulozi poslovnih savjetnika zaključili smo da je potrebna nova paradigma poslovanja.

Podjela organizacija na profitne i neprofitne zamagljuje se. Profitno orijentirane tvrtke okrenute su kratkoročnoj profitabilnosti u korist nekolicine, a na štetu općeg dobra. S druge strane, financijski nejake neprofitne organizacije pokušavaju doprinijeti društvenoj dobrobiti uz pomoć problematičnih poslovnih modela pa su zbog toga prisiljene boriti se za raspoložive donacije koje se sve više smanjuju. Inspirirani sadržajem knjige Overfished Ocean Strategy, kao autori ovog teksta želimo stvoriti obrise novog hibridnog poslovnog modela kojeg nazivamo Organizacija društvene dobrobiti (engl. Social Good Organization, SGO).

U skladu s načelima i praksom održivog razvoja navedenima u knjizi Overfished Strategy, organizacije društvene dobrobiti zadržavaju kompetencije tipične za uspješne korporacije, te se pritom snažnije okreću svrhovitosti vlastitog djelovanja kojemu je cilj stvaranje što veće društvene dobrobiti za kojom u osnovi danas teži isključivo neprofitni sektor.

Svjesnost o zajedničkoj sudbini - u vidu zajedničkog prevladavanja ranjivosti, ali i zajedničkom korištenju prilika i mogućnosti - osigurat će zamah novoj poslovnoj paradigmi onkraj tradicionalnih okvira i normi.


Organizacije društvene dobrobiti (SGO)

S prolaskom vremena sve nam je jasnije da podjela na profitne i neprofitne organizacije sve manje sve manje ima smisla. Profitne organizacije uglavnom su orijentirane na kratkoročnu profitabilnost koja koristi nekolicini nauštrb javnog dobra. Suprotno tome, neprofitne organizacije trude se djelovati u smjeru društvene koristi s oskudnim sredstvima i lošim poslovnim modelima pa zbog toga jedne drugima oštro konkuriraju za donacije i volontere.

Naša savjetnička tvrtka CNPS Global pokušava definirati obilježja novih hibridnih poslovnih modela koje smo nazvali SGO - Organizacije društvene dobrobiti. Riječ je o sustavima koji zadržavaju ključne kompetencije tradicionalnih poslovnih tvrtki te istovremeno razvijaju inicijative i sposobnosti za realizaciju raznih društveno korisnih projekata. Ključno obilježje SGO-a (engl. Social Good Organization) ogleda se u mnogo većem obimu poslovanja nego u klasičnim neprofitnim organizacijama.

Veći obim poslovanja omogućuje im potom da svrhovitim društvenim djelovanjem bitno utječu na kvalitetu života zajednice, čak i u globalnim razmjerima. Najbolje ih je opisati pojmovima ekološke, kolaborativne i inkluzivne organizacije koji ih distanciraju od "krvoločnih morskih pasa izlovljenih oceana", tj. tradicionalnih profitnih tvrtki. SGO su, naime, spremne i voljne plivati u ograničenom bazenu s drugim "ribama".

Riječ je o tvrtkama koje kontinuirano preispituju mogućnosti korištenja otpada drugih tvrtki kao potencijalnih sirovina u vlastitom proizvodnom procesu. Osim toga, SGO se primarno oslanjaju na intrinzičnu motivaciju, a ne na izvanjski nametnute ciljeve ili izjave o misiji koje nikome ništa ne znače. Poslovna kultura SGO-a ne prestaje naglašavati važnost povjerenja, a mjeru uspjeha pronalazi u sreći i zadovoljstvu zaposlenika i korisnika njihovih proizvoda ili usluga.

Upravljanje je orijentirano na izgradnju snaga organizacije umjesto na klasičan pristup "gašenja požara" (engl. quick fix approach). Nove organizacije okrenute SGO okrenute su novim tehnologijama i proizvodima koji primarno koriste društvenoj zajednici, a tek onda dioničarima.


Cijeli tekst pročitajte u qLifeu
 

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna