qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: qLife No.47: KOMPLEKSNI PROBLEMI

Članak: Složenost kompleksnih problema, Adam Kahane

download PDF

Složenost kompleksnih problema

Adam Kahane Adam Kahane, partner u tvrtci Generon Reos LLC (www.reospartners.com) koja se bavi savjetovanjem na području inovacija u kompleksnim društvenim sustavima. Autor je knjige Solving Tough Problems: An Open way of Talking, Listening and Creating New Reealities (2004.).


„Kompleksni problemi“ (engl. tough problems/complex problems) obično se ne mogu riješiti mirnim putem. Stoga se najčešće događa da ostanu neriješeni – zaglavljeni u nekom stanju – ili da se krenu rješavati silom. Nažalost, takvi ishodi, koji svakog normalnog čovjeka frustriraju i zastrašuju, redovito se ponavljaju. Primjerice, svi znamo da se u obiteljskim raspravama jedni te isti argumenti kontinuirano ponavljaju (zaglavljenost) – pa onda roditelji donose „zakone“ odnosno svojevrsna „pravila ponašanja“ kojih se potom svi moraju pridržavati (upotreba sile). Slično je s organizacijama koje uvijek iznova upadaju u istu, poznatu krizu (zaglavljenost) – pa onda top menadžeri nameću nove „zakone“ u vidu neke nove strategije ili novih pravila poslovanja (upotreba sile). Kada se ljudske zajednice podijele oko pojedinih kontroverznih pitanja, političari diktiraju odgovore (sila). Nakon što se mirovni pregovori sukobljenih nacija nađu u patpoziciji, najčešće dođe do rata. Dakle, u kontekstu „kompleksnih/teških problema“:
1. redovito susrećemo neke ljude koji se ne mogu složiti oko rješenja,
2. nosioci moći (imaoci formalnog autoriteta, novca, oružje) nameću ostalima vlastita rješenja.

Pa ipak, postoje drugi načini da se „kompleksni problemi“ riješe. Ljudi uključeni u sukob mogu otvoreno razgovarati i pomno slušati jedni druge kako bi zajednički osmislili mirna rješenja. Nažalost, spomenuti proces zahtjevan je, krhak i poprilično spor. Za opipljive učinke traži vrijeme, volju i određena znanja što na koncu obično rezultira time da akteri radije posežu za korištenjem sile. Svrha ovog teksta ogleda se u tome da svima nama - koji se u praksi borimo s „kompleksnim problemima“ - pomogne učinkovitije govoriti i pažljivije slušati te, shodno tome, češće koristiti mirna rješenja. Želio bih, naime, da dijalog zamijeni silu te da postane pouzdana prva opcija za kojom posežemo u kriznim situacijama. 

Prema definiciji „kompleksni problemi“ složeni su na tri načina:
1. Dinamički, što podrazumijeva da su uzroci i posljedice međusobno udaljeni u vremenu i prostoru pa ih je teško otkriti i razumjeti na temelju zapažanja - iskustva iz prve ruke. 
2. Generativno, što znači da se uvijek razvijaju na nov, nepoznat i nepredvidiv način. 
3. Društveno, što znači da uključeni ljudi situaciju interpretiraju na posve drugačiji način što posljedično dovodi do „zaglavljivanja“ i velike polarizacije. 


Cijeli tekst pročitajte u qLifeu...
 

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna