qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: Znanje u organizaciji

Članak: Intervju: dr. Yogesh Malhotra, Alistair Craven

download PDF


Da bi povećale vjerojatnost uspješnosti provedbe, organizacije bi trebale definirati jasnu viziju vrijednosnih propozicija i očekivanih učinaka. Kvalitetno definiranje načina zadovoljenja potreba različitih dionika pozitivno utječe na njihovo pro aktivno uključivanje koje je potrebno za konačni uspjeh. Te se potrebe definiraju i realiziraju u okviru specifičnog strateškog, taktičkog i operativnog plana kojim se KM programi integriraju sa specifičnim poslovnim procesima i aktivnostima unapređujući njihovu efikasnost i efektivnost. Također je važno ispravno razumjeti očekivane vrijednosne propozicije kako bi se na vrijeme mogli osigurati potrebni resursi. Prema tome, procesi stvaranja i razumijevanja vrijednosnih propozicija putem stvaranja i korištenja znanja moraju se promatrati u kontekstu primjerene menadžerske kontrole i samo kontrole.

Obzirom da procesi povezani sa znanjem ovise o slobodnom izabranom ponašanju, naglasak bi trebalo staviti na kulturalne norme i vrijednosti, radije nego li na prisilno uvođenje i provođenje pravila. Takav dobrovoljni pristup pozitivno utječe na fleksibilnost i prilagodljivost.


Na kraju, koji je Vaš savjet menadžerima znanja?

Savjetovao bih im da prije svega dobro prouče koncepciju upravljanja znanjem i njezinu ulogu u upravljanju sustavima i procesima kako bi postigli šire razumijevanje koje će im zatim omogućiti razvoj novog modela odlučivanja i anticipiranja kompleksnih promjena poslovnog okruženja. Neki stručnjaci opisani proces nazivaju "brzinom inoviranja".

U razgovoru s Vama pokušao sam pojasniti kontekst u pozadini događaja kojima svakodnevno svjedočimo i naglasiti specifične akcijske strategije, taktike i planove. Pored toga, savjeti o tome što činiti ili ne činiti pojašnjavaju kako razumjeti, prepoznati i ostvariti takve inovacije u specifičnim okruženjima. Osim toga, oni razvijaju temelje razumijevanja zašto su takve inovacije - s većim naglaskom na učenje, odlučivanje i učenje o tome kako učiti - nužne i zašto se moraju razvijati sve brže.

Komentar

Komentar

Tajana Leskovar

Pročitavši izvorni tekst intervjua s Yogeshem Malhotrom, nesumnjivim genijalcem (dok smo se mi obični smrtnici u 14. godini bavili pubertetskim problemima, on je čitao Druckera i Le Bona), bila sam a priori spremna okarakterizirati ga kao još jednog u nizu znanstvenika koji su na svojem putu izgubili dodir sa svakodnevicom kompleksnog organizma zvanog organizacija. Naime, ponekad se,

pročitaj...

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna