qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

O nama

DOWNLOAD:

Izazovi vodstva u svakodnevnom životu i radu u mnogome nadilaze standardizirane metode i tehnike u uporabi. Kompleksnost svijeta od lidera današnjice zahtijeva aktiviranje skrivenih ljudskih potencijala u njima samima i u ljudima koji ih okružuju. Vodenje se u svojoj suštini bavi: "… sposobnošću zajednice ljudi da aktivno oblikuje vlastitu sudbinu… stvaranjem nove stvarnosti u skladu sa najdubljim aspiracijama te zajednice." (P. Senge)

Lideri današnjice pozvani su osloboditi najviši potencijal organizacija i zajednica u kojima djeluju. Da bi postigli zahtijevanu razinu transformacije u trenutnoj organizacijskoj i društvenoj okolini, potreban im je novi način učenja i vođenja, pristup koji napušta ponavljanje neučinkovitih obrazaca iz prošlosti i okreće se beskonačnim mogućnostima budućnosti.

Quantum21.net, internet portal, donosi novu znanost i umjetnost vođenja sa željom unapređenja života i rada u hrvatskim kompanijama i institucijama, a ponajviše načina na koji se istima vodi i upravlja.

Quantum21.net namijenjen je svima onima koji prepoznaju određene organizacijske ili društvene probleme i žele pokrenuti inicijative za njihovo rješavanje.

To su:
Izvršni lideri
osobe koje se nalaze na čelu poslovnih organizacija, državnih institucija i nevladinih organizacija. Riječ je o osobama koje posjeduju najveću moć u svojim organizacijama, te stoga mogu presudno utjecati na njihovu sudbinu;

Neformalni lideri
osobe koje nemaju izvršnu moć, ali imaju veliki ugled i utjecaj u sredinama u kojima djeluju. Zbog toga je njihova uloga u povezivanju članova organizacije vrlo značajna;

Linijski lideri
osobe koje se nalaze na srednjim i nižim razinama upravljanja u svojim organizacijama. Po svojoj poziciji linijski lideri imaju uvide u strateške i operativne probleme. Zato su u mnogim organizacijama upravo oni najznačajniji pokretači inicijativa za ostvarivanje organizacijskih ciljeva.

Quantum21.net se povezao sa vodećim svjetskim izvorima znanja o vođenju i managementu i učinio ga dostupnim široj javnosti na hrvatskom jeziku.

Naša vizija je
stvoriti mrežu lidera koji će biti posvećeni poboljšanju kvalitete života cjelokupne zajednice.

Naša misija je
širenje, stvaranje i implementacija znanja neophodnih za razvoj pojedinaca, organizacija i društva u 21. stoljeću.

Naša načela su
- otvorenost za nove ideje i ljude;
- uključivanje svih zainteresiranih pojedinaca;
- međusobno uvažavanje.

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |