qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Jack Hawley


ML: Dopustite mi da citiram rečenicu iz vaše knjige: "...zaronite li dovoljno duboko u bilo koju od organizacijskih tema, pitanja koja će se pred vama pojaviti uvijek su duhovne prirode." U kontekstu biznisa ili organizacijskog razvoja, da li to znači da ako želimo unaprijediti učinkovitost uvijek moramo uključiti duhovne komponente?

JH: Ne nužno. Učinkovitost se može unaprijediti uz pomoć kvalitetnog liderstva i menadžmenta - posebice ako je fokus na razvoju organizacijske kulture. No, unapređenja će biti veća i trajnija ako je duhovna komponenta korištena kao temelj programa unapređenja.

Govorimo o pitanju svijesti, a duhovnost jeste svjesnost. Promijenite li svijest ljudi u organizaciji, vi tada mijenjate njeno gledište i pomažete u stvaranju novog duha. U većini slučajeva upravo je to potrebno napraviti. Ako pokušavate transformirati kompleksni ljudski sustav, ne bi ste se trebali ograničavati samo na promjenu njegova svjetovnog promišljanja, morate se posvetiti i njegovoj duhovnoj svijesti.

ML: Da li je moguće, prema Vašem mišljenju, ostvariti značajna unapređenja u funkcioniranju neke organizacije bez da se unaprijede duhovne komponente?

JH: Kao što sam već spomenuo, moguće je ostvariti neka unapređenja u funkcioniranju i učinkovitosti organizacije. No, ako je vaš cilj transformirati organizacijsku kulturu, morate biti upućeni u sve dimenzije njena života.

ML:

Lideri i menadžeri pokušavaju "transformirati" svoje organizacije. Što za Vas predstavlja ključnu polugu za uspješnu organizacijsku transformaciju (OT)?

JH: Ključna poluga uspjeha je iskreno uključivanje zaposlenika, uključite svakoga od njih. Ključna kvaliteta neophodna za OT jesu lideri dobrog karaktera - s integritetom i vrlo visokim obzirom prema ljudima - kao i spremnošću da prihvate duhovno.
Najvažnije pravilo za uspješnu OT je da lideri moraju živjeti u skladu s univerzalnim "Načelom uključivanja". Ukratko, ovaj zakon kaže: Posvećenost jednako uključenost (P=U). Ljudi će biti istinski posvećeni samo onome u čijem su stvaranju sudjelovali.
Bez širokog uključivanja i stvaranja novog duha organizacije, transformacija neće uspjeti. Uspjeh gornjih ešalona organizacije ovisi o pridobivanju zaposlenika da prihvate i usvoje novi duh. No, pristupima koji koriste smjer utjecaja odozgo-prema-dolje uvijek nedostaje vitalnosti potrebne za istinsku transformaciju. Iako neki plan možda dobro izgleda, on sam za sebe neće pokrenuti stvar koja se mora promijeniti a to je svijest organizacije, njeno duhovno srce.

ML: Zašto je to u praksi tako teško postići?

JH: Nedostatak duha. Nedostatak karaktera. Nedostatak razumijevanja. Nedostatak svijesti. Nedostatak iskrene brige za zaposlenike. Nedostatak istinskog uključivanja na svim razinama organizacije.
© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |