qLife

Pretraživanje

Newsletter

Knjiga mjeseca

Download Adobe Reader

Partneri

Tema mjeseca: Lideri koje trebamo

Komentar članka: Lideri koje trebamo, Miljenko Cimeša

download PDF

Lideri koje trebamo

Miljenko Cimeša Miljenko Cimeša, predsjednik SoL Hrvatska i SoL konzultant. U fokusu pozornosti su mu pitanja vođenja dubokih organizacijskih i društvenih promjena. U svom radu nastoji povezati metode strateškog upravljanja sa novim kompetencijama kao što su sistemsko razmišljanje, produktivna komunikacija i kreiranje vizije.


"Ako neka osoba raste do razine vlasti koja prelazi njegove vrline, svi će patiti." Guanzi

Sve brže i dublje promjene u okruženju (pr. tehnološki razvoj, globalizacija, klimatološke promjene, terorizam...) svakodnevno rezultiraju nastankom brojnih izazova. Stoga nije čudno da Frances Hesselbein postavlja jedno od ključnih pitanja - Kakvu vrstu lidera naši ljudi zaslužuju i trebaju u ovim zahtjevnim vremenima?

U svom odgovoru autorica navodi osam kvaliteta koje bi suvremeni lideri trebali posjedovati. Pažljivo proučavanje te liste ukazuje na značajna odstupanja od konvencionalnog, mainstream pristupa promišljanju liderstva. Riječju, kod konvencionalnog pristupa liderstvu u fokusu pozornosti nalazi se opis aktivnosti koje bi lideri trebali obavljati (nudeći odgovor na pitanja tipa: ŠTO lideri rade/trebaju raditi?). Za razliku od toga autorica u fokus pozornosti stavlja lidera po sebi (TKO je lider?) zaključujući kako je 'kvaliteta i karakter lidera ono što određuje uspješnost i rezultate'.

Ovaj novi pristup liderstvu zastupljen je u radovima Stephena R. Covey-a (1989., 1990., 2004. ) , Debashis Chatterjee-a (1998.)  Kevina Cashman-a (2000.),  W. Brian Arthura i dr. (2000) , te P. M. Senge-a i dr. (2004.) . Jedna od najstarijih ideja o liderstvu jeste da sa moći mora doći i mudrost. Začeci takvog razmišljanja nalaze se u radovima grčkih i kineskih filozofa (od prije 2500 godina). Poticaj takovom razmišljanju proizašao je iz spoznaje o rastućoj moći društvenih institucija, kao i u strahu od zloupotreba te moći od strane onih koji se nalaze na njihovom čelu. Da bi se izbjegla opasnost zloupotrebe moći institucija potreban je moralni razvoj, kultiviranje vođa. Moralni razvoj vođa proizlazi iz razvoja svijesti.

Članak

Lideri koje trebamo

Frances Hesselbein

Živimo u vremenima kušnje svih lidera, ali isto tako, u vremenima novog tipa hrabrosti - hrabrosti za vođenje u eri velikih podijeljenosti. Zato je upravo sada pravi trenutak da napravimo listu pitanja o tome kakvi bi trebali biti lideri budućnosti koji utjelovljuju vrijednosti, principe i filozofiju potrebne za ispravno vođenje u ovim nemirnim vremenima, za svijet u kojem ratovi još

pročitaj...

© 2006 Novem izdavaštvo d.o.o. info@quantum21.net | Krepelnik Graftwerk | XHTML | CSS | CMS | web dizajn |

Uvodnik

Članci

Misao tjedna